Aktuálny program

AKCIE PRE DETI REALIZOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU

2018/2019

 • 17.09. – 21.09.2018 – kurz plávania – petržalská plaváreň – Happy Kids (predškoláci)
 • od 13.09.2018 – projekt Kozmo a jeho dobrodružstvá zameraný na prevenciu všetkých foriem násilia – trieda Ježkov – v spolupráci s CPPPaP, 10 stretnutí
 • 25.09. – Ježkovia, 26.09. – Mačičky a 27.09.2018 – Sloníci – exkurzia na Hasičskú stanicu na Čapajevovej ul., Bratislava – Petržalka
 • 03.10.2018 – Záchranári v MŠ
 • 11.10.2018 – „Polepetko“ – divadelné predstavenie divadlo Pod Hríbikom
 • 16.10.2018 – Svetový deň zdravej výživy – prezentácia, ochutnávka nátierok spojená s jesennou výstavou
 • 17.10.2018 – trieda Ježkov navštívia knižnicu na Prokofievovej ul
 • 24.10.2018 – Trieda Sloníkov navštívia knižnicu na Prokofievovej ul.
 • 5.11.2018 – Deň Materských škôl na SVK
 • 6.11.2018 – Divadelné predstavenie – Sofia z predmestia – Na Zemi dobre mi
 • 20.11.2018 – Poníky v škôlke
 • 26.11.2018 – Vianočné fotografovanie
 • 6.12.2018 – Príde k nám Mikuláš – Divadelné predstavenie Čas anjelov
 • 10.12.2018 – Poníky v škôlke
 • 13.12.2018 – Vianočná tržnica
 • 19.12.2018 – muzikál Snehová kráľovná v DK Lúky Bratislava (pre predškolákov)

 • 07.01. – 11.01.2019 – Kurz korčuľovania (prihlásení predškoláci
 • 16.01.2019 – Koníky v škôlke
 • 24.01.2019 – Zimná rozprávka – Divadlo pod Hríbikom
 • 06.02.2019 – Koníky v škôlke
 • 11.02.2019 – sférické divadlo (pre predškolákov)
 • 19.02.2019 – Muzikanti fidlikanti
 • 04.03.2019 – Fašiangový karneval
 • 05.03.2019 – Ako sova líške bájky čítala – Divadlo Babadlo
 • 06.03.2019 – Koníky v škôlke
 • 10.04.2019 – Koníky v škôlke
 • 12.04.2019 – mobilné dopravné ihrisko + ukážka výcviku psov Mestskej polície
 • 25.04.2019 – Sofia z predmestia – Divadlo Na hojdačke
 • 06.05. – 10.05.2019 – Škola v prírode (prihlásení predškoláci)
 • 13.05. +14.05.2019 – Prvá pomoc v spolupráci so SZŠ Strečnianska (predškoláci)
 • 14.05.2019 – Koníky v škôlke
 • 15.05.2019 – Zdravé oči v škôlke – meranie zraku (prihlásené deti)
 • 17.05.2019 –  SOŠV „Hýb sa, uč sa, objavuj“ – olympionička M. Némethová – Krajčírová predvedie svoj šport – športovú gymnastiku  a umožní predškolákom si zacvičiť pod jej vedením
 • 22.05.2019 – Cesta za dúhou – Divadlo
 • 04.06.2019 – 6 zázračných kľúčov – Divadlo Baretka
 • 06.06.2019 – Koníky v škôlke
 • 07.06.2019 – SOŠV „Hýb sa, uč sa, objavuj“  – Detská športová olympiáda
 • 20.06.2019 – Kapitán Kotvička – divadelné predstavenie