Zelené vzdelávanie

Ďakujeme Nadácii Volkswagen za grantový finančný príspevok na realizáciu nášho projektu “Zelená trieda”. Sme vďační všetkým rodičom detí navštevujúcich našu materskú školu, MC Budatko a OZ Všestranko, ktorí priložili ruku k dielu (a ešte priložia) a pomohli k zútulňovaniu a premene nevyužitého priestoru – átrium a postupne revitalizovať aj školský dvor.