Svetový deň rodiny 2020

Vyrástol raz jeden dom,
ocko s mamkou bývali v ňom.
Obaja sa radi mali,
dlho sami nezostali.

Raz a dva tu boli deti,
slniečko aj na nich svieti.
Už to nie je novina,
je to veľká rodina.

Pri príležitosti Dňa rodiny môžete spolu s deťmi vypracovať tieto úlohy. Tešíme sa na výtvory.