Oznamy pre rodičov

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Rodičovské združenie pri Materskej škole Strečnianska 2, budete potrebovať nasledovné formuláre:

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane (.pdf)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov (.pdf)

Poučenie (.pdf)

Darujte organizácii Rodičovské združenie pri Materskej škole Strečnianska 2 viac než 2% z dane:

Adresa: Strečnianska 2, 851 05  Bratislava
IČO: 31813330
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 1683142853/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Viac informácií a postup ako venovať 2% z dane nájdete na: