Pracovný kolektív, ktorý sa stará o Vaše deti

Pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka:

Mgr. Jana Martinovičová

Zástupkyňa riaditeľky:

Mgr. Daniela Gregušová

Pedagogickí zamestnanci:

 • Mgr. Jana Martinovičová
 • Mgr. Daniela Gregušová
 • Anna Baňáková
 • Zuzana Bohunská
 • Mgr. Oľga Filáková
 • Emília Gubricová
 • Viera Krajčovičová
 • Inez Kachničová
 • Mária Hradelová
 • Zdenka Marošiová
 • Margita Šimková
 • Ema Havranová
 • Mgr. Ľudmila Šulová
 • Iveta Vachová

Nepedagogickí zamestnanci

Kuchyňa

Janette Kovácsová – vedúca školskej jedálne

     Kuchárky:

  • Monika Andelová
  • Anna Ondrišová
  • Marcela Putiková
  • Marcela Uhríková

Prevádzkoví zamestnanci:

 • Eva Szilvásiová
 • Anna Majtásová
 • Marta Šefčíková
 • Katarína Vlková
 • Michaela Lipárová