V školskom roku 2018/2019 trieda Žirafiek získala projekt O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na pol roka bezplatne, športovú sadu a mliečny program na týždeň. Stalo sa tak po zapojení sa do súťaže, ktorú vyhlásili Levické mliekarne, spoločnosť Levmilk “Vychutnaj a vyhraj”. Získali sme cenu ako vyžrebovaný víťaz.

Cieľom akadémie bolo učiť deti mať pozitívny vzťah k športu, pretože to je ideálny predpoklad, že budú pripravené na rôzne športové výkony vo vyššom veku, čo zabezpečovalo vyskúšať si tréningy, na ktorých sa pozornosť kladie najmä na všeobecnú pohybovú prípravu.Tréningy boli zostavené zábavnou formou, aby deti boli čo najviac uvoľnené a hlavne, aby zo športovania nepociťovali stres a strach. Športové tréningy mali za úlohu rozvíjať všeobecné pohybové schopnosti detí. Cvičenia boli zakomponované do hier a súťaží, vďaka čomu si deti začali šport spájať so zábavou. A keďže k športu nepochybne patrí aj psychika, mentálny tréning bol úžasnou formou, ako deti naučiť využívať svoje schopnosti a silu. Všetky cvičenia tohto tréningu boli vytvorené psychológmi na čele s detskou psychologičkou Andreou Antalovou.

Môžete si prečítať TU