Denný poriadok

Prevádzka MŠ je denne od 6.30 hod. do 17.00 hod.

6.30 hod. – otvorenie prevádzky – schádzanie detí

  • Hry a činnosti podľa výberu detí – ich súčasťou sú vopred plánované vzdelávacie aktivity, skupinové, individuálne, spoločné hry
  • Zdravotné cvičenie
  • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

desiata    I. skupina  8.30 hod.   II. skupina  9.00 hod.                 

  • Vzdelávacie aktivity
  • Pobyt vonku – vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v záhrade (pohybové so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry)
  • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

obed         I. skupina 11.30 hod.   II. skupina  12.00 hod.

  • Odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, v st. starších skupinách postupné skracovanie odpočinku
  • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

olovrant     I. skupina  14.30 hod.   II. skupina  14.50 hod.

  • Hry a činnosti podľa výberu detí – vzdelávacie aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku

17.00 hod. – ukončenie prevádzky