Zadávanie zákaziek MŠ a ŠJ je zverejnené na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Petržalka

www.petrzalka.sk