Kontakt

Adresa

Materská škola
Strečnianska 2
851 05 Bratislava – Petržalka

Telefón

+421 2 63 828 907

+421 947 487 447

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Daniela Gregušová

Email

skola@msstrecnianska.sk

msstrecnianska@petrzalka.sk

Riaditeľka

Mgr. Jana Martinovičová

Vedúca školskej jedálne

Janette Kovácsová

E-mail: janette.kovacsova@gmail.com
Tel: +421 910 187 137

RADA ŠKOLY

  1. Viera Krajčovičová, predseda – zástupca pedagogických zamestnancov
  2. Jana Klimková, člen – zástupca rodičov
  3. Emília Gubricová, člen – zástupca pedagogických zamestnancov
  4. Mgr. Anna Sonneková, člen – zástupca zriaďovateľa
  5. Jana Hrehorová, člen – zástupca zriaďovateľa
  6. Eva Szilvásiová, člen – zástupca nepedagogických zamestnancov
  7. Martina Mišíková, člen – zástupca rodičov

Kontaktný formulár