Rada školy - MŠ Strečnianska 2

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za
1. Bohumír Adamek predseda zástupcov rodičov
2. Martina Holá člen zástupcov rodičov
3. Mgr. Dana Čierna člen zástupcov rodičov
4. Zuzana Obertová člen zástupcov rodičov
5. Janette Kovácsová člen nepedagogických zamestnancov
6. Mgr. Lena Bočkayová člen zriaďovateľa
7. Ing. Arch. Matúš Repka člen zriaďovateľa
8. Mgr. Anna Sonneková člen zriaďovateľa
9. Ing. Pavel Šesták člen zriaďovateľa
10. Viera Krajčovičová člen pedagogických zamestnancov
11. Anna Baňáková člen pedagogických zamestnancov