Rada školy - MŠ Strečnianska 2

  1. Viera Krajčovičová, predseda – zástupca pedagogických zamestnancov
  2. Jana Klimková, člen – zástupca rodičov
  3. Emília Gubricová, člen – zástupca pedagogických zamestnancov
  4. Mgr. Anna Sonneková, člen – zástupca zriaďovateľa
  5. Jana Hrehorová, člen – zástupca zriaďovateľa
  6. Eva Szilvásiová, člen – zástupca nepedagogických zamestnancov
  7. Martina Mišíková, člen – zástupca rodičov