Rada školy - MŠ Strečnianska 2

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za
1. Bohumír Adamek predseda zástupcov rodičov
2. Martina Holá člen zástupcov rodičov
3. Mgr. Dana Čierna člen zástupcov rodičov
4. Zuzana Obertová člen zástupcov rodičov
5. Janette Kovácsová člen nepedagogických zamestnancov
6. Pavol Peceň člen zriaďovateľa
7. Juraj Valocsay člen zriaďovateľa
8. Mgr. Anna Sonneková člen zriaďovateľa
9. Mgr. Vladimír Weber člen zriaďovateľa
10. Viera Krajčovičová člen pedagogických zamestnancov