Rada školy - MŠ Strečnianska 2

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za
1. Júlia Vlková predseda zástupcov rodičov
2. Viktor Bauman člen zástupcov rodičov
3. Petra Havrilová člen zástupcov rodičov
4. Lenka Borošová člen zástupcov rodičov
5. Janette Kovácsová člen nepedagogických zamestnancov
6. Pavol Peceň člen zriaďovateľa
7. Juraj Valocsay člen zriaďovateľa
8. Mgr. Anna Sonneková člen zriaďovateľa
9. Mgr. Vladimír Weber člen zriaďovateľa
10. Viera Krajčovičová člen pedagogických zamestnancov
11 Mgr. Dáša Stašová člen pedagogických zamestnancov