Školská jedáleň

Dieťa MŠ:

Desiata: 0,30 €

Obed: 0,72 €

Olovrant: 0,25 €

Réžijné náklady: 0,30 €

Vedúce školskej jedálne

Janette Kovacsová

E-mail: janette.kovacsova@gmail.com

Tel: +421 948 244 456