Rodičovské združenie pri MŠ Strečnianska 2

Členovia Výkonného výboru občianskeho združenia Rodičovského združenia pri materskej škole Strečnianska 2 – štatutárny orgán:

1. Jarmila Gonzalez Lemus – predseda
2. Mgr. Jana Martinovičová – podpredseda
3. Eva Szilvásiová – pokladník
4. Vladimír Korec – člen
5. Viera Schauerová – člen
6. Andrea Legindiová – člen
7. Lenka Schauerová – člen

Darujte organizácii Rodičovské združenie pri Materskej škole Strečnianska 2 viac než 2% z dane:

Adresa: Strečnianska 2, 851 05  Bratislava
IČO: 31813330
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 1683142853/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

 

AKO DAROVAŤ 2 % (tlačivá pre rok 2020)

  1. Do 15. 2. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
  2. Vypýtajte si od neho Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (V2Pv18_P) – POZOR! Potvrdenie musí byť vytlačené na štandardizovanom tlačive daňového úradu, iné formáty nebudú akceptované.
  3. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (V2Pv18) – veľmi pozorne si prečítajte poznámky. Nesprávne vyplnené tlačivo je neplatné. Pomôcť vám môže aj Poučenie na vyplnenie vyhlásenia.
  4. Do 30. 4. 2020 obe tieto tlačivá doručte na ktorýkoľvek daňový úrad, alebo učiteľkám na triede.

 

AKO DAROVAŤ 3%

3% môžete darovať, ak ste v roku 2019 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. Organizácia alebo osoba, ktorej ste takto pomáhali, vám vystaví potvrdenie s určeným obsahom, ktoré priložíte k vyššie uvedeným tlačivám. Ak ste pomáhali OZ RZPMŠS, o potvrdenie môžete požiadať osobne alebo na msstrecnianska@strediskoskole.sk.