Rodičovské združenie pri MŠ Strečnianska 2

Členovia Výkonného výboru občianskeho združenia Rodičovského združenia pri materskej škole Strečnianska 2 – štatutárny orgán:

Občianske združenie Rodičovské združenie pri Materskej škole Strečnianska 2

Adresa: Strečnianska 2, 851 05 Bratislava
IČO: 31813330
Číslo účtu: SK50 0200 0000 0016 8314 2853
Členský príspevok: je 50 €/rok

 

 

AKO DAROVAŤ 2 % (tlačivá pre rok 2022)

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

AKO DAROVAŤ 3%

3% môžete darovať, ak ste v roku 2020 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. Organizácia alebo osoba, ktorej ste takto pomáhali, vám vystaví potvrdenie s určeným obsahom, ktoré priložíte k vyššie uvedeným tlačivám. Ak ste pomáhali OZ RZPMŠS, o potvrdenie môžete požiadať osobne alebo na msstrecnianska@petrzalka.sk.