Rodičovské združenie pri MŠ Strečnianska 2

Členovia Výkonného výboru občianskeho združenia Rodičovského združenia pri materskej škole Strečnianska 2 – štatutárny orgán:

1. Jarmila Gonzalez Lemus – predseda
2. Mgr. Jana Martinovičová – podpredseda
3. Eva Szilvásiová – pokladník
4. Vladimír Korec – člen
5. Viera Schauerová
6. Andrea Legindiová
7. Katarína Eliášová – člen

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Rodičovské združenie pri Materskej škole Strečnianska 2, budete potrebovať nasledovné formuláre:

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane (.pdf)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov (.pdf)

Poučenie (.pdf)

Darujte organizácii Rodičovské združenie pri Materskej škole Strečnianska 2 viac než 2% z dane:

Adresa: Strečnianska 2, 851 05  Bratislava
IČO: 31813330
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 1683142853/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Viac informácií a postup ako venovať 2% z dane nájdete na: